DotA 2 · My Gameplay

[Epic] Lanto plays Naga Siren @ MMR – 18.08.2016

Một game mà bên Dire có con Anti-Mage khá là khỏe, nhưng late game, đua farm với Naga là không đủ. Giá mà AM có 8 slot thì tốt quá. Tôi build Butterfly, Radiance, đã force AM bắt buộc phải build BKB và MKB.

Sand King (Katniss Everdeen), Timbersaw (J` God), Tinker (T-Bag), Naga Siren (Mr.Lanto), Lion (paul)

Bonus video from J` God. Mirana (Mid Lane) – KDA : 28/0/13 : https://www.youtube.com/watch?v=SfA0Zd6uack

One thought on “[Epic] Lanto plays Naga Siren @ MMR – 18.08.2016

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s